โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ 
Magical English 
แมจิเคิ่ล อิงค์ลิช

“การอ่านคือจุดเริ่มต้นของทักษะภาษาที่วิเศษณ์ดังเวทมนต์” “การอ่านคือจุดเริ่มต้นของทักษะภาษาที่วิเศษณ์ดังเวทมนต์”

Magical Englishหลักสูตรของเรา

Amazing Readers Program

หลักสูตรสอนโฟนิกส์และการอ่าน

ความพิเศษของโปรแกรมสอนโฟนิกส์และการอ่านของ ME คือหลักสูตรและเทคนิคการสอนที่ตอบโจทย์และให้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับพัฒนาการเรียนรู้ภาษาของผู้เรียน โดยโปรแกรมออกแบบขึ้นแบบทู-อิน-วัน ในหลักสูตรเดียว

แสดง

The Secret Entrance Grammar & Tutoring Program

หลักสูตรไวยากรณ์ ติว กวดวิชา

 • คอร์สปูพื้นฐานและไวยากรณ์
 • คอร์สเจาะลึก Vocab-Grammar
 • คอร์สตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1
 • คอร์สตะลุยโจทย์ EP / Bilingual / Inter
 • คอร์สติวโค้งสุดท้ายเข้า ม.1
 • คอร์สติวโค้งสุดท้าย EP / Bilingual / Inter
 • คอร์สติว GAT / PAT
 • คอร์สติวสอบเข้ามหาวิทยาลัย (TCAS)
 • คอร์สติวกสพท (อังกฤษวิชาสามัญ)
 • คอร์สอื่นๆ
แสดง

Private & Small Group Courses

หลักสูตรเรียนเดี่ยวหรือกลุ่มเล็กสำหรับเด็กและผู้ใหญ่

 • Homework Tutoring สอนการบ้าน
 • Test Prep ติวสอบ TOEIC, TOEFL, IELTS
 • General Conversation หลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษทั่วไป
 • Business Conversation หลักสูตรสนทนาธุรกิจ
 • Grammar and Writing หลักสูตรไวยากรณ์และการเขียน เช่น ปูพื้นฐานแกรมม่า, Academic Writing, Email Writing
 • School/Job Interview หลักสูตรเตรียมความพร้อมในการสอบสัมภาษณ์เข้าเรียน หรือสัมภาษณ์งาน
 • Other Languages คอร์สภาษาอื่นๆ เช่น ภาษาจีน
 • Study Abroad Preparation Course คอร์สเตรียมความพร้อมเรียนต่อต่างประเทศ
แสดง

Amazing Readers Program

หลักสูตรสอนโฟนิกส์และการอ่าน
ความพิเศษของโปรแกรมสอนโฟนิกส์และการอ่านของ ME คือหลักสูตรและเทคนิคการสอนที่ตอบโจทย์และให้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับพัฒนาการเรียนรู้ภาษาของผู้เรียน โดยโปรแกรมออกแบบขึ้นแบบทู-อิน-วัน ในหลักสูตรเดียว

The Secret Entrance Grammar & Tutoring Program

หลักสูตรไวยากรณ์ ติว กวดวิชา
• คอร์สปูพื้นฐานและไวยากรณ์
• คอร์สเจาะลึก Vocab-Grammar
• คอร์สตะลุยโจทย์สอบ
• คอร์สติวโค้งสุดท้าย
• คอร์สติว GAT / PAT
• คอร์สติวสอบเข้ามหาวิทยาลัย
• คอร์สติวกสพท
• คอร์สอื่นๆ

Private & Small Group Courses

หลักสูตรเรียนเดี่ยวหรือกลุ่มเล็กสำหรับเด็กและผู้ใหญ่
• สอนการบ้าน
• Test Prep ติวสอบ TOEIC, TOEFL, IELTS
• หลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษทั่วไป
• หลักสูตรสนทนาธุรกิจ
• หลักสูตรไวยากรณ์และการเขียน
• หลักสูตรเตรียมความพร้อมในการสอบสัมภาษณ์เข้าเรียน หรือสัมภาษณ์งาน
• คอร์สเตรียมความพร้อมเรียนต่อต่างประเทศ

About usเกี่ยวกับเรา

โรงเรียนสอนภาษาที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อพัฒนาทักษะโฟนิกส์และการอ่านภาษาอังกฤษให้เด็กไทย ผ่านหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนรู้ที่ออกแบบและคัดสรรค์โดยอาจารย์สอนภาษาที่มีประสบการณ์และเทคนิคการสอนกว่า 30 ปี เทคนิคการสอนออกแบบขึ้นใน “รูปแบบใหม่” เพื่อให้เข้ากับการเรียนรู้ในยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นการสอนแบบ “Hybrid Learning Model” เป็นการผสมผสานเนื้อหาผ่านนวัตกรรมเทคโนโลยีและการสอนสดโดยครูผู้มีประสบการณ์ ผู้เรียนจะได้ทั้งเทคนิคพิเศษในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับเนื้อหาที่ใช้ในการทบทวนพื้นฐานการอ่าน เหมาะสำหรับผู้ที่ยังมีพื้นฐานการอ่านที่ยังไม่แน่น

Magical English?ทำไมต้อง Magical English?

Magical English เป็นโรงเรียนที่ก่อตั้งภายใต้สถาบันสอนภาษาเท็กซ์ แอนด์ ทอลค์ ซึ่งให้บริการการสอนและการอบรมภาษาอังกฤษให้แก่คนไทยทุกช่วงอายุตั้งแต่เด็ก – ผู้ใหญ่ รวมถึงการจัดอบรมเทรนนิ่ง (English Trainings) จัดค่ายภาษา และจัดอาจารย์ผู้สอนให้สถานศึกษา องค์กรและหน่วยงานราชการต่างๆทั่วประเทศ ปัจจุบันเปิดให้บริการมาแล้วกว่า 30 ปี

Our Teamทีมงานของเรา

มารู้จักกับทีเชอร์เจน่าห์
CEO & Founder of Magical English

อาจารย์ Stuart Bailey
ทีมงานคุณภาพ ดูแลด้านการจัดหลักสูตรและการสอน

อาจารย์ Samuel Foster
ทีมงานคุณภาพ ดูแลด้านการจัดหลักสูตรและการสอน

Our Missionเป้าหมายของ Magical English

Amazing Learning Experience + Effective Learning Program + Excellent Learning Model

เป้าหมายของเรามุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่วิเศษณ์ ตั้งแต่เดินเข้ามาเรียน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เป็นกันเอง ทีมผู้สอนที่เชี่ยวชาญ และหลักสูตรคุณภาพที่ช่วยให้ผู้เรียนมีความพร้อมและเปิดใจในการเรียนรู้ ซึ่งเป้าหมายคือ

“อ่านภาษาอังกฤษเป็น เรียนรู้ด้วยตัวเอง และมีใจรักในการอ่านแบบยั่งยืน”

จากประสบการณ์การให้บริการการสอนภาษาของทีมงาน ME ทางเราเล็งเห็นอุปสรรคในการเรียนรู้ภาษาของผู้เรียน และพบทางออกในการแก้ปัญหาเหล่านี้ โดยทางทีมงานมุ่งมั่นที่จะพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนได้มีพื้นฐานการอ่านที่แน่นผ่านเทคนิคและนวัตกรรมของสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะอื่นๆตามมาไม่ว่าจะเป็น

 • การฟัง (Listening Skills)
 • Phonemic Awareness การออกเสียงแบบเจ้าของภาษา การผสมคำ การแยกเสียง
 • มีคลังคำศัพท์ที่กว้าง การสะกดคำ (Vocabulary and Spelling)
 • การโต้ตอบสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ (Communication Skills) เช่น การตอบคำถาม การสนทนา การแสดงความคิดเห็น การพูดนำเสนอ
 • การเล่าเรื่องผ่านจินตนาการ มีความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)
 • การเขียนและการเรียงประโยค (Grammar and Writing)

“Hybrid Learning Model” โมเดลการเรียนรู้แบบใหม่ที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน สามารถตอบโจทย์ปัญหาและอุปสรรคในการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยการ “ดึงจุดเด่นและข้อดี” ของแต่ละระบบการเรียนรู้มาใช้ไม่ว่าจะในรูปแบบการเรียนแบบเผชิญหน้า (Face-to-Face) ผสมผสานกับการเรียนออนไลน์แบบถ่ายทอดสด (Live Streaming) และการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และสื่อการสอนนวัตกรรมมาสนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ในการเรียน (Interactive Learning) และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน

Magical Englishคำถามถึงผู้ปกครอง

จำได้ไหมว่าตอนเด็กๆใครสอนเราอ่านหนังสือ? อ่านได้ตอนไหน? ใช้เทคนิคท่องจำหรือไม่?
เราได้รับการกระตุ้นหรือเติบโตในวัฒนธรรมในการรักการอ่านหรือไม่?
ปัจจุบันเรายังคงรักในการอ่านไหม?

แล้วตอนนี้ … บุตรหลานของท่าน
เปิดใจและมีความพร้อมในการเรียนรู้หรือไม่?
อ่านหนังสือได้ไหม? ยังใช้เทคนิคการท่องจำแบบเดิมๆหรือไม่?
หลักสูตรเป็นอย่างไร? แล้วใครเป็นคนสอน?

PHOTO GALLERYแกลเลอรี่

Benefits of Learning to Readประโยชน์ของการอ่าน

ทักษะทางด้านการใช้ภาษา

Life Skills ผลพลอยได้จากการอ่านในทักษะอื่นๆ

Our Teamทีมงานของเรา

มารู้จักกับทีเชอร์เจน่าห์
CEO & Founder of Magical English

มารู้จักกับทีเชอร์เจน่าห์ CEO & Founder of Magical English

วิทยากรสอนภาษาอังกฤษ เจ้าของสถาบันภาษาเท็กซ์ แอนด์ ทอล์ค
YouTuber: เพจ Exchanges with Jeynah
ครูสอนภาษาอังกฤษ รายการ Words Around และ TV host รายการข่าว Have a NewsDay เวลาเพลินข่าว ALTV ช่อง 4 ทีวีเรียนสนุก

ด้วยความที่คุณพ่อคุณแม่เป็นเจ้าของโรงเรียนภาษา Text-And-Talk ทำให้ทีเชอร์เจน่าห์เติบโตและสัมผัสวงการการสอนภาษามาตั้งแต่เด็ก และเมื่ออายุ 15 ปี ได้ไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ในช่วงปิดเทอมจะกลับมาเยี่ยมครอบครัว และช่วงที่กลับมาก็จะรับงานเป็นครูผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษรวมไปถึงจัดค่ายภาษาอังกฤษนอกสถานที่ให้กับเด็กนักเรียนในสถานศึกษาต่างๆ

ในช่วงเริ่มต้นของการไปศึกษาต่อต่างประเทศ ทีเชอร์เจน่าห์มีนิสัย ขี้อาย ไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษ เพราะช่วงอยู่ไทยต่อต้านในการพูดภาษาอังกฤษเพราะเพื่อนๆที่โรงเรียนไทยพูดแต่ภาษาไทย ทำให้ขาดทักษะในการฟังและพูด โชคดีที่คุณแม่ให้เรียนที่โรงเรียนภาษาทุกสัปดาห์ การปรับตัวในการใช้ชีวิตและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจึงเป็นไปโดยง่ายและรวดเร็ว และอีกความโชคดีคือมีคุณครูฝรั่งใจดีท่านหนึ่งใช้เวลากับทีเชอร์โดยให้ทีเชอร์ อ่านหนังสือทุกวัน เวลาผ่านไป 2 ปีทีเชอร์เจน่าห์พูดภาษาอังกฤษได้คล่อง สำเนียงภาษาดเป๊ะ คำศัพท์เพิ่มขึ้นเยอะมาก ดูหนังฟังเพลงไม่ต้องอ่านซัพ (Subtitle) มีเพื่อนเยอะ (เป้าหมายที่อยากพัฒนาภาษาคืออยากมีเพื่อน) และที่ได้มาเต็มๆคือ ความมั่นใจในตนเอง

เมื่อทีเชอร์พบกับเทคนิคในการพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษแล้ว จึงมีแรงบันดาลใจที่อยากจะกลับมาช่วยคนไทยให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เก่งขึ้น คล่องขึ้น และที่สำคัญกล้าพูดมากขึ้น