วันอังคาร – วันศุกร์ เวลา 10:00 – 18:00 น.
วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09:00 – 18:00 น.